Työhyvinvoinnilla vetovoimaa Lapin ikäihmisten hoivayksiköihin!

Vuoden 2020 ammattibarometrin mukaan koko Lapin alueella vallitsee merkittävä vajaus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, erityisesti sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Resurssien niukkuus luo suuren haasteen työhyvinvoinnille ja sen johtamiselle. Lapin työikäinen väestö vähenee merkittävästi vuoteen 2030 mennessä ja samanaikaisesti yli 70-vuotiaiden osuus väestössä tulee kasvamaan. Sosiaali- ja terveysalan vetovoiman puute ja hoitajien kokema palkkakuoppa sekä työtyytymättömyys ovatJatka lukemista ”Työhyvinvoinnilla vetovoimaa Lapin ikäihmisten hoivayksiköihin!”