Yhteistyöllä haaveita todeksi

Koronan kurittamassa maailmassa moni haaveilee monistakin asioista. Että saisi matkustaa, että saisi tehdä taas töitä normaalisti, että saisi unohtaa turvavälit ja käsidesit, että kaikki olisi kuin ennen. Vai halutaanko, että kuitenkaan kaikki asiat olisivat kuin ennen? Toiko digiloikka, uudet toimintatavat ja liiketoimintakonseptit sekä ennakkoluuloton kekseliäisyys kuitenkin jotain hyvääkin tullessaan? Olemmeko nyt joustavampia miettimään työn tekemistä uudella tavalla, toimimaan tehokkaammin ja luontoa säästäen? Asiat, joita pidimme ennen itsestäänselvyytenä, ovatkin nyt ehkä entistä arvokkaampia.

Käynnistäessämme Arbeta tillsammans-hanketta maiden rajat olivat kiinni keväällä 2020. Siitä huolimatta olemme suunnitelleet innokkaasti tulevaa yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä. Hankkeemme tavoitteena on lisätä hankeverkoston ja sidosryhmien välisellä yhteistyöllä tietoisuutta rajanylittävän liikkuvuuden mahdollisuuksista työmarkkinoilla. Pyrimme edistämään Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen välistä yhteistyötä, jolla pyritään rakentamaan yhteistä työmarkkina-aluetta. Lisäämme työnhakijoiden valmiuksia työnhaussa ja työnteossa sekä lisäämme työnantajien edellytyksiä palkata työnhakijoita alueelta.

On innostavaa tehdä työtä pohjoisen hyväksi. Olen pohjoisen ihminen ja viihdyn erityisesti sekä Suomen että Ruotsin Lapin tuntureilla. Näen pohjoisen alueella paljon mahdollisuuksia ja haluan työskennellä pohjoisen ja ihmisten hyväksi. – Löytää työpaikkoihin tekijöitä ja tuoda pohjoisen hyviä asioita esiin monin tavoin. – Löytää uusia ajatuksia siitä, miten Suomen ja Ruotsin välistä työvoiman liikkuvuutta saadaan joustavaksi ja vastaamaan yritysten tarpeeseen.

Korona-ajan jälkeen yhteistyö on entistä tärkeämpää. Ja jopa myös yhteiskehittäminen, josta halu on kova edetä yhteisinnovointiin. Olisi tavoiteltavaa, että pohjoisessa riittäisi töitä ja työntekijöitä. Mitä työvoimaa ja osaamista yritykset tarvitsevat? Mitä työntekijät tarvitsevat osaamisensa näkyväksi tekemisessä?

Voimme saavuttaa uudenlaista synergiaa yhdistämällä voimia ja näkemällä työn tekemisessä uusia mahdollisuuksia yhteistyön keinoin. Yhteistyöllä saamme aikaan paljon!

Tervetuloa linjoille hankkeemme Kick off-tilaisuuteen 18.9.2020 klo 10.00. Käynnistämme yhteisiä keskusteluja tuolloin ja kerromme lisää tulevista tilaisuuksista ja työmahdollisuuksista.

Miia Narkaus, miia.narkaus@osao.fi, +358 50 5341953

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Arbeta tillsammans-hankkeessa, joka on Interreg Nord:n, Lapin liiton ja Norrbotten Regionin rahoittama hanke ajalla 01.03.2020-30.09.2022. Hankkeen vetäjänä toimii Koulutuskuntayhtymä OSAO ja muita partnereita ovat: Oulun ammattikorkeakoulu, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Luleå tekniska Universitet, Utbildning Nord ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonta.

Artikkelikuva: Lapin materiaalipankki | Petri Teppo

Yrittäjä – lähde mukaan rakentamaan veto- ja pitovoimaisempaa Lappia!

Veto- ja pitovoimainen Lappi -esiselvityshanke käynnistyi helmikuussa 2020. Ensimmäiseksi aloimme kerätä hankkeeseen yksityisrahoitusta. Hankesuunnitelman budjetin mukaisesti yksityisrahoitusta tulee kerätä melkein 20 000 euroa. Yksityisrahoituksen kerääminen lähti hyvin vauhtiin ja saimme mukaan innokkaita yrittäjiä, jotka haluavat olla osana kehittämässä Lappia houkuttelevaksi asuin- ja työskentelypaikaksi. Korona-epidemian iskiessä päälle yksityisrahoituksen kerääminen päätettiin laittaa hetkeksi tauolle, sillä monet yritykset kamppailivat koronan tuomien negatiivisten vaikutusten kanssa, ja kriisin keskellä kehittämistyölle ei tietenkään jää aikaa. Ennen tätä epäonnista kevättä saimme kerättyä puolet yksityisrahoituksesta kasaan. Nyt on aika kerätä toinen puolikas!

Millaisia yrityksiä haemme mukaan?

Useat yritykset ovat kysyneet meiltä millaisia yrityksiä haemme mukaan hankkeeseen. Vastaus on hyvin yksinkertainen; kaikkia aiheesta kiinnostuneita. Tarkoituksenamme on kerätä eri alojen yrityksiä ympäri Lappia, jotta saamme mahdollisimman monipuolisen osaajajoukon mukaan kehittämään yhdessä Lappia kiinnostavaksi työkohteeksi. Erityisesti mukaan on haettu yrityksiä aloilta, joita työvoimapula jo vaivaa. Lapissa on paljon avoimia työpaikkoja esimerkiksi matkailualalla, teollisuudessa sekä hoitoalalla. Myös sellaisten yritysten jotka suunnittelevat investoivansa tulevaisuudessa ja tätä myötä kasvattavan henkilöstön määrää kannattaisi lähteä mukaan hankkeeseen.

Mitä yritys hyötyy hankkeeseen mukaan lähtiessään?

Tässä esiselvityshankkeessa kartoitetaan ne kriittiset tekijät, joiden ratkaiseminen tulee parantamaan Lapin veto- ja pitovoimaa. Kriittiset tekijät on selvitetty jokaisessa hankkeen teemassa (learning, landing ja living) ja mukana tekijöitä selvittämässä oli melkein 400 henkeä. Yritykset pääsevät eturivin paikalle näkemään mihin tekijöihin yritysten, oppilaitosten ja kuntien tulee puuttua, jotta Lappi näyttäytyy maailmalle vetovoimaisena kohteena työskennellä ja asua.

Mukana olevat yritykset pääsevät myös vaikuttamaan siihen millaisia lyhyitä kokeiluita tässä esiselvityshankkeessa toteutetaan. Budjetissamme on varattu rahoitusta 1-3 lyhyeen kokeiluun. Työpajassa esiin ovat nousseet mm. erilaiset kartoitukset, joilla kartoitettaisiin miksi nuoret muuttavat pois Lapista tai esimerkiksi miksi kausityöntekijät eivät halua sitoutua työskentelemään Lapissa ympäri vuoden. Nämä ovat selvityksiä mitä yritykset ovat toivoneet tältä hankkeelta. Millainen pieni kokeilu sinusta meidän tulisi toteuttaa, jolla voisimme parantaa Lapin veto- ja pitovoimaa nopeasti?

Hankesuunnitelman mukaisesti myös yritykset pääsivät osaksi tulevaisuudessa toteutettavaa vaikuttajamarkkinointia. Hankeviestinnässä yrityksiä tuodaan esille ja korostetaan niiden merkitystä osana tätä laajamittaista toimijajoukkoa. Lapin veto- ja pitovoima -esiselvityshanke on ensimmäinen hanke Lapissa tällä teemalla, jossa mukana on näin laaja toimijajoukko: niin yrityksiä, julkisen sektorin organisaatioita, kuntia kuin oppilaitoksiakin. Yrityksillä on tässä hankkeessa myös loistava mahdollisuus tuoda esiin omaa toimintaansa koko Lapin työvoimapulan ratkaisemiseksi sekä nostaa esiin omaa yritystään houkutellakseen potentiaalisia työntekijöitä.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Mukaan lähtevien yritysten omarahoitusosuus keskustellaan yrityskohtaisesti riippuen yrityksen koosta. Omarahoitusosuudet ovat pienemmillä yrityksillä olleet muutamia satasia ja suuremmilla yrityksillä muutamia tuhansia. Omarahoitusosuuden lisäksi yritykset kutsutaan hankkeen tapahtumiin tuomaan hankesuunnitteluun oman alansa asiantuntijuutta ja osaamista. Yrittäjille on mm. kevään 2020 aikana järjestetty Kick Off –tilaisuus sekä yritykset on kutsuttu mukaan työpajoihin suunnittelemaan, kuinka Lapin vetovoimaa tulisi yritysten näkökannasta kehittää. Lisäksi yrittäjiltä on haettu tietoa niistä kriittisistä tekijöistä, jotka seisovat Lapin pitovoiman tiellä. Yritykset halutaan aktiivisesti mukaan hankkeiden suunnittelutyöhön, mutta itse suunnittelu ei kuormita yrityksiä ja jokainen tapahtuma ja kysely on vapaaehtoinen. Tietysti toivomme jokaiselta mukaan lähtevältä yritykseltä innokasta osallistumista, mutta jokaisen yrityksen omien resurssien mukaisesti.

Kuinka yritykset sitten pääsevät mukaan? Ottamalla yhteyttä meihin!

Henna Illikainen, projektipäällikkö
henna.illikainen@lapinliitto.fi
puh. 040 614 6818

Tanja Häyrynen, projektikoordinaattori
tanja.hayrynen@lapinliitto.fi
puh. 040 594 2775

Työvälineitä yrityksille hankkeista?

Tein hankekartoituksen veto- ja pitovoimaan liittyvistä hankkeista (31 hanketta). Nostan tähän artikkeliin työkaluja, joita erityisesti yrittäjät ja muut toimijat voivat hyödyntää näistä hankkeista, joita Lapissa on tällä hetkellä käynnissä. Voit myös tarkastella hankkeita tarkemmin tästä pdf-tiedostosta, johon hankkeet on koottu lyhyesti ja ytimekkäästi: linkki Jokaisen hankkeen kohdalta löytyy myös yhteyshenkilö, joten pääset suoraan keskustelemaan oikean henkilön kanssa.

Tiesithän, että jokainen hanke, joka rahoitetaan tulisi kehittää ja edistää alueen kehittymistä? Tiesitkö, että monet hankkeista on suunnattu erityisesti tukemaan yritysten mahdollisuuksia kukoistaa ja tuoda lisää elinvoimaa alueelle? Tiesitkö, että hanketyöntekijöihin voi olla yhteydessä ja ehdottaa yhteistyötä jos hanke liittyy jotenkin omaan toimialaasi? Nyt tiedät, ja kohta tiedät lisää veto- ja pitovoimaan liittyvistä hankkeista.

Hankekartoituksessa hankkeet ovat jaoteltu kolmeen eri esiselvityshankkeemme teemoihin.

Hankekartoituksessa teemat näytetään ikoneiden muodossa, jotka näkyvät yllä olevassa kuvassa.

Hankekartoituksesta löytyy yhteensä 31 hyvin erilaista hanketta. Kaikkia hankkeita ja työkaluja, joita voitte hyödyntää en avaa tässä artikkelissa, sillä niitä on todella paljon jokaisessa hankkeessakin, mutta varsinaisessa hankekartoituksesta jokainen hanke on listattuna.

Ensimmäinen, työkalu yrityksille, josta haluan kertoa on työnantajakuvan kehittämisaskeleet – malli. Tätä mallia voi hyödyntää niin pienet kuin suuretkin yritykset. Täältä löydät myös suoran tiedoston yritättäjien Kick Off -tilaisuudesta ja linkin takaa löytyy myös muu hankkeen materiaalia. Kick Off-tilaisuudesta on myös erillinen tallenne jonka voit katsoa täältä: https://youtu.be/o4QH-bkMUCE Tästä hankkeesta löytyy myös alueellisia valmennuksia ja työpajoja jotka on suunnattu erityisesti yrityksille jotka haluavat helpotusta muun muassa rekrytointeihin parantamalla työnantajakuvaa.    

House of Laplandin hankkeista löytyy paljon erilaisia työkaluja, joista voit lukea tästä jo aiemmin julkaistusta jutusta: linkki. Jutussa kerrotaan muun muassa siitä, miten Lapin markkinoinnilla saadaan yhteistä pääomaa, kuinka osaajamarkkinointia on tehty jo 5 vuoden ajan ja miten uusia yrityksiä houkutellaan alueelle enenevässä määrin hanketyön kautta.

Kolmantena työkaluna, muutama sana hankkeesta Osaajia alueelle – monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä. Hankkeessa yrittäjille on tarjolla koulutusta somemarkkinoinnista. Hankkeessa järjestetään myös match making -tapahtumia työttömien ja työpaikkojen välille. Matkailukeskuksissa liikkuu myös rekrybussi, josta voi saada apuja rekrytointiin.

Maahanmuuttajille suunnattuja hanketoimia on useammassa hankkeessa myös tässä kartoituksessa. Alueet voivat saada suoraan apua uusien asukkaiden saamisessa kuntaan sekä kotouttamiseen kohdistuvia uusia toimintamalleja, joita kehittää alueen tarpeisiin. Hankkeissa myös voidaan auttaa jo alueella olevia maahanmuuttajia muun muassa saamaan töitä ja sitoutumaan alueelle.

Maahanmuuttaja Ohjaamo kokoaa jo olemassa olevasta palvelujärjestelmästä erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa sekä koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevia maahanmuuttajia ja olemassa olevia ja kehitettäviä palveluja yhteen. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä Kemiin ollaan luomassa työikäisille maahanmuuttajille suunnattu, Ohjaamo – brändin mukainen palvelupiste, jonne keskitetään maahanmuuttajien tieto-, neuvonta-, ohjaus- ja kotoutumisvalmennuksen palvelut.

Osaavien sesonkityöläisten saaminen ja heidän kiinnittämisensä alueelle on koettu erittäin haastavaksi. Tätä painetta purkamaan on lähtenyt muutama käynnissä oleva hanke. Esimerkiksi Kipinä-hankkeessa on haettu hyviä käytänteitä työnantajien yhteistyöstä sesonkityön ympärivuotisuuden rakentamiseksi. Eri sesonkien työnantajat ovat tiivistäneet yhteistyötä ja on luotu sesonkityönantajapareja.

Hankkeissa katsotaan myös vahvasti pitkälle tulevaisuuteen sekä siihen, miten voimme hyödyntää parasta ja ajantasaisinta teknologiaa eri aloilla. Esimerkiksi matkailualan yritysten parempi sopeutuminen tekoälyn ja robotiikan tuomiin muutostilanteisiin on pohdinnassa Tulevaisuuden teknologiat matkailun palveluissa -hankkeessa. Hankkeessa kartutetaan tietoa tekoälystä ja robotiikasta matkailualalla, huomioiden Lapin toimintaympäristö. Tavoitteena on kerätä yhteen tietoa tulevaisuuden teknologioiden mahdollisuuksista ja täydennyskoulutustarpeista. Erityisesti halutaan tietää, millä tasolla yrittäjät hyödyntävät ajantasaisinta teknologiaa.

Erityisesti tänä aikana, kun etätöitä tehdään enemmän, on myös tärkeää miettiä Digiajan työhyvinvointia. Digiajan työhyvinvointi -hankkeessa tuotetaan lisää tietoa mukana oleviin organisaatioihin, ja laajemmin Lapin alueelle digiajan työhyvinvoinnista, toimintamalleista ja työkaluista. Hankkeessa kehitetään organisaatio- ja työyhteisökohtaisia työhyvinvoinnin toimintamalleja, jotka yhteensovittavat työhyvinvoinnin toimivia käytäntöjä ja uusia digiajan työhyvinvoinnin välineitä. Hankkeessa halutaan tarjota kehittämistyön tuloksena organisaatioille voimavaroja ja keinoja työhyvinvoinnin tukemiseen nyt ja tulevaisuudessa hanketyön avulla.

Useammassa hankkeessa vahvistetaan myös saamenkieltä ja kulttuuria. Esimerkiksi hankkeissa syvennetään ja laajennetaan digiteknologiaa hyödyntävää pedagogiikkaa, jossa saamen kielet, kulttuuri, perinteiset elinkeinot ja luonnon kierto huomioidaan. Kehittämistoiminta tapahtuu yhdessä laajan toimijaverkoston kanssa kuten Lapin yliopiston, saamelaisalueella toimivien koulutusverkostojen ja opettajien kanssa. Toisessa hankkeessa vastataan saamen kielten pitkään jatkuneeseen tulkkauksen tarpeeseen ja koulutukseen mm. pätevöittämällä henkilöitä erityisesti saamelaiskuntien lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen ja eri kokous- sekä ferenssitulkkauksiin.

Tässä pintaraapaisu niihin työvälineisiin, joita hankkeissa voit hyödyntää. Tutustuthan hankekartoitukseen tarkemmin! Tässä esimerkki miten kartoituksesta näkyy hankkeiden tietoja:

Tässä osa hankkeista koottuna samalle kuvalle. Valitettavasti kaikki hankkeet eivät mahtuneet edes samalle kuvalle vaan myöhemmin ilmoitetut ovat hankekartoituksen lopussa.

Jos sinulle herää kysymyksiä, niin ota reippaasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä mistä voisit saada apua. Jos näistä hankkeista ei löytynyt sinulle sopivia työkaluja, niin kannattaa myös siinä tapauksessa olla yhteydessä, sillä uusia hankkeita ollaan kokoamassa laajoilla hankekonsortioilla nyt syksyn ja tulevan kevään hakuihin. #vetojapitovoimainenlappi

Kesäterveisin Tanja Häyrynen, tanja.hayrynen@lapinliitto.fi

Miksi sinusta Lapissa on ihanaa asua?

Parin viikon kesäloma kolkuttelee jo oven takana ja ensi viikolla hengähdämme hetken ennen kuin heinäkuun lopusta suuntamme katseet kohti syksyn hankehakuja. Jo useita vuosia kesäloman alkaessa on lomamatka jonnekin lämpimään ollut varattuna hyvissä ajoin. Viimeisellä työviikolla on ollut mukava pikkuhiljaa pakata kesämekkoja ja muita hellevaatteita eteisessä odottavaan matkalaukkuun. Tänä vuonna ulkomaanmatkailu ei ole ollut vaihtoehto, mutta suuntaan kotimaahan lomailemaan kuten uutisten perusteella monet muutkin suomalaiset. Korona-tilanne on rauhoittunut, mutta ei ohi, joten muistetaanhan pysyä lomailuinnosta huolimatta huolellisina ja terveinä. 

Huolimatta melkeinpä pakollisesta tarpeesta päästä välistä lomalle muuallekin kuin Lappiin, en voisi kuvitellakaan asuvani etelässä. Suhde omaan kotipaikkakuntaan on jokaiselle henkilökohtainen, ja jokaista meitä pitää täällä Lapissa omat siteemme. Kyse voi olla työstä, perheestä, yhteisöstä, luonnosta tai vaikkapa fyysisestä paikasta järven rannassa tai metsän keskellä. Hankkeemme aikana on noussut useasti esiin se, että näitä veto- ja pitovoimatekijöitä tulisi kartoittaa kyselyiden avulla sekä meiltä täällä asuvilta, että teiltä, jotka haaveilette Lappiin muutosta. Kesäloman kunniaksi päätin listata muutamia seikkoja minkä vuoksi Lappi pitää minua otteessaan, enkä voisi kuvitellaan muuttavani etelään. 

1. Maailman parasta vettä

Suuntaan Keski-Suomeen heti lomani alettua ja vesi on ensimmäinen asia, jota alan kaivata, jo ennen kuin muu koti-ikävä iskee. Jokainen lappilainen tunnistaa varmasti sen hetken, kun lähdet lomalle ja siemaiset ensimmäisen kerran kohteessa hanavettä. Se kloorin ja puhdistusaineiden maku, joka iskee läpi jo Oulun korkeudella. Kyllä Lapissa on eri puhdasta ja raikasta pohjavettä!

2. Neljästä kahdeksaan vuoden aikaa 

Etelässä vuosi tuntuu olevan joko jatkuvaa syksyä tai sitten kesää. Kyllähän sitä välistä kateellisena katsoo säätiedotuksesta, kun etelään luvataan hellettä ja meillä ei ole saanut vielä luopua edes pitkistä kalsareista, mutta kesän jälkeen koittaa syksy ja se näyttääkin jatkuvan etelässä sitten siihen asti, kunnes kesä tulee takaisin. Lapin selkeät vuodenajat rytmittävät vuoden kiertokulun sujuvaksi. Osanhan mielestä meillä on jopa kahdeksan vuodenaikaa, kun vuodenaikojen sisälläkin on eroja kovasti. Kyllä jouluna pitää olla metri lunta, että joulupukki pääsee paikalle ja kesällä valoisaa ympäri vuorokauden, jotta mansikoista kasvaa makeita!

3. Tyhjät maantiet 

Se tunne, kun lappilaisena lähdet etelään ja isket autollasi ensimmäiseen kello neljän ruuhkaan. Tai juhannusruuhkaan, tai lauantai-illan ruuhkaan. Tai mihin tahansa ruuhkaan missä seisoo enemmän kuin kaksi autoa peräkkäin ja kukaan ei tunnu liikkuvan mihinkään. Ymmärrän hyvin, miksi julkinen liikenne kiehtoo kaupungissa, sillä eihän kukaan jaksa autossa istua, kun voisi istua kotonakin. Lapissa kun starttaat auton niin muut autoilijat ovat harvoin tiellä, ainakaan ruuhkaksi asti. Maantiet ovat pitkiä ja erityisesti valoisat kesäyöt ihania ajaa. 

4. Joka paikka on täynnä ötököitä, mutta yhtä vaarattomia kaikki 

Itseäni on aina ihmetyttänyt, kun sääskiä ja mäkäröitä pidetään yhtenä suurimpana haittatekijänä Lapin matkailulle. Tosihan se on, että alkukesä on ihmisen parasta aikaa, kun muutaman viikon ajaksi saa tuudittautua illuusioon, jossa Off:in saa jättää kaupanhyllyyn. Sitten tulevat sääsket, paarmat ja lopuksi syksystä kaikki pienet mäkärät ja polttiaiset. Mutta Lapin ötököille on yhteistä se, että niistä ei ole oikeasti mitään vaaraa. Metsään lähtiessä ei tarvitse suojautua punkeilta ja hirvikärpäsiltä tai illalla tarkistaa huolellisesti lapsia ja koiria. Täällä pohjoisessa ilma saattaa olla sakeana pienistä mustista pörriäisistä, mutta ne saavat korkeintaan aikaan näppyjä. Hyönteiset eivät levitä tarttuvia tauteja tai ole muuten vaarallisia. Sitä paitsi, kaikkeen tottuu, jopa sääskiin, kun täällä tarpeeksi kauan asuu! 

5. Kylästelykulttuuri 

Ihmiset tekevät paikkakunnan ja Lapissa on voimissaan vielä ihanan aito kylästelykulttuuri. Tapaamisia ei tarvitse sopia viikkoja etukäteen, vaan on ihan normaalia poiketa kylään ohiajomatkalla, kun pirauttaa isäntäväelle vähän etukäteen. Rohkeimmat kylästelijät tulevat pimputtamaan suoraan ovikelloa ja vieraalle tarjotaan aina vähintään kahvit. Jos satut oikeaan aikaan paikalle, niin saatat saada jopa lämpimän ruuan!. Erityisesti kylissä tämä kulttuuri kukoistaa edelleen ja toivoisin sen jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. 

Mikä sinun mielestäsi tekee Lapista Lapin? Minkä vuoksi täällä asuminen on parasta? Kerro meille! 

Lomaterveisin, projektipäällikkö Henna Illikainen 

Muoniolaiset kausityöntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä – Lapin matkailulla on vetovoimaa myös työntekijöiden keskuudessa

Muonion kunta toteutti alkuvuodesta 2020 kausityöntekijöilleen työtyytyväisyyskyselyn. Kolmekymmentä kausityöntekijää vastasi todennäköisesti ensimmäiseen Muonion kausityöntekijöille suunnattuun kyselyyn. Olimme iloisesti yllättyneitä vastaajamäärästä! Kyselyssä oli tavoitteena selvittää kausityön vetovoimatekijöitä, tyytyväisyyttä kausitöihin sekä muuttohalukkuutta Muonioon. Suuntasimme kyselyn Muoniossa talvikaudella 2019-2020 määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleille henkilöille. Kysely toteutettiin verkkokyselynä suomeksi ja englanniksi, ja suurin osa vastaajista oli työskennellyt matkailualan tehtävissä. Isoin kiitos kyselyn onnistumisesta kuuluu vastaajille sekä muoniolaisille yrityksille, jota välittivät tietoa kyselystä henkilöstölleen.

Kausityökokemukseen oli tyytyväisiä 93 % vastaajista. Aivan upea luku! Työnantajamme saavat olla ylpeitä toiminnastaan tyytyväisyyden suhteen. Tyytyväisyyden syitä olivat esimerkiksi monipuolinen ja vaihteleva työ sekä hyvä työyhteisö. Tyytyväisyysprosentti antaa jo osviittaa, miten mukavaa kausityöskentely voi olla.  Vaikka kysely toteutettiin koronapandemian aiheuttaman poikkeusajan aikana, ja vastaajista osa mainitsi, että työsuhteen loppuaikana oli epävarmuutta ja –selvyyttä tilanteesta, oli silti tyytyväisyys noin vahvaa. Samalla kuitenkin herää jatkokysymyksiä. Jos työkokemukseen ollaan noin tyytyväisiä, miksi Lapissa podetaan työvoimapulaa? Eikö vetovoima riitä pitovoimaksi?

Uuden oppimista, kotikunnassa pysymistä ja kehittämisen paikkoja

Kausityöskentelyn syinä ja tärkeimpinä tekijöinä olivat uuden oppiminen, uusien kokemuksien hankkiminen, työn mielekkyys sekä tuttu työpaikka työyhteisöineen. Ensimmäistä kautta työskenteleville uudet kokemukset ja uuden oppiminen olivat tärkeämpää kuin jo usean kauden työskennelleille, mikä olikin aika oletettua. Kausityöntekijöistä usein puhutaan yhdenmukaisena, muualta töiden perässä muuttavana massana, mutta kyselyssämme vastaajista jo hivenen alle 1/3 asui Muoniossa pysyvästi. Heille tärkeintä oli työpaikan sijainti kotikunnassa. Luonto ja Lappi olivat mainittuina yksittäisissä vastauksissa. Voikin sanoa, että vetovoima perustuu pitkälti abstrakteihin isoihin asioihin kuten kokemuksiin, luontoon ja työyhteisöön.

Kausityötä voitaisiin kehittää parantamalla työn kokonaisuuden organisointia sekä kehittämällä esimiestaitoja ja työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta. Työntekijöillä oli ymmärrys siitä, että kaikkea ei voi ennakolta opettaa ja matkailualaan kuuluu mahdollisuus viime hetken muutoksiin. Vastaajien mukaan toimintaa voisi kuitenkin organisoida ja ennakoida paremmin, vaikka viimehetken muutoksia tulisikin. Tämä helpottaisi työskentelyä, vähentäisi stressiä ja sitä kautta parantaisi asiakaspalvelun laatua. Vuorovaikutusta toivottiin lisää koko kauden ajalle esimerkiksi esimieskeskustelujen ja tiimipalavereiden muodossa. Haasteellisena koettiin myös epätietoisuus työsuhteen kestosta ja työtuntien määrästä. Matkailu onkin kasvanut viime vuosina Lapissa, joten työnantajien on tärkeä huolehtia, että oma organisaatio pysyy kasvussa hallitusti mukana, esimiehille tarjotaan mahdollisuus kehittää esimiestaitojaan kasvavassa organisaatiossa ja laajentuvan työyhteisön sisäinen viestintä on suunnitelmallista. Tässä kohtaan esiin astuukin Learning –teema: kouluttautumisella on merkitystä myös jo työelämässä oleville esimerkiksi esimiestaitojen opiskelun kautta.

Kansainvälisyys ja kielitaito olivat vastausten perusteella kaksiteräinen miekka: osa vastaajista oli maininnut ne työn parhaina puolina ja osalle ne olivat taas yksi haaste työskentelyssä. Kansainvälisyys tuokin siis oman twistinsä kausityöhön, ja siihen tulisi sen vuoksi kiinnittää huomiota esimerkiksi perehdytyksen ja vuorovaikutuksellisen työympäristön kautta, jotta työyhteisön jäsenten työhyvinvointi on tasa-arvoista kansainvälisessä työyhteisössä.

Veto- ja pitovoimaa –abstraktista konkretiaan

Kiinnostusta työskennellä uudestaan kausitöissä oli suurimmalla osalla vastaajista. Tämä potentiaali tulisi työnantajien ottaa haltuun etenkin kauden lähetessä loppuaan. Vain kahdella vastaajalla ei ollut kiinnostusta kausityöhön uudestaan. Osa kausityöntekijöistä puolestaan etsi ensisijaisesti ympärivuotista työtä. Kiinnostus ympärivuotiseen työhön oli etenkin jo useamman kauden töissä olleilla vastaajilla.

Muuttohalukkuuden osalta vastaajista enemmistö (46 %) ei ollut kiinnostunut muuttamaan Muonioon. Muoniossa jo asui 27 % vastaajista, joten muuttohalukkuutta oli 27 %:illa vastaajista.  Tämän muutosta kiinnostuneen porukan muuttoprosessissa tärkeimmät tekijät ovat työ itselle ja mahdolliselle puolisolle sekä sopivan asunnon löytyminen. Vastauksissa oli mainittuina niin edulliset vuokra-asunnot kuin taajama-alueen ulkopuolelle sijaitsevat tonttimahdollisuudetkin. Kausityöntekijöiden asumisratkaisuja ei pitäisi siis tarkastella vain yhden työntekijäryhmän –itsenäisesti asuvien nuorten työntekijöiden- näkökulmasta. Asumisen saralla kyselyn mukaan tulisikin huomioida potentiaalisten muuttajien erilaiset asuntotarpeet: tarvitaan edullisia ja kompakteja taajamassa sijaitsevia asuntoja, mutta myös väljemmillä vesillä –tai siis mailla- sijaitsevia ratkaisuja. Kyselyn mukaan tärkeimmät Landing- ja Living –teeman pitovoimaan liittyvät tekijät ovatkin hyvin konkreettisia ja yksinkertaisia elämän perusasioita: työ ja koti.

Learning-, Landing- ja Living –teemat tulivat hyvin selvästi esille kausityöntekijäkyselyn vastauksissa. Lapin vetovoiman eteen tehty työ on tuottanut tulosta ja muuttopotentiaalista väkeä löytyy myös kausityöntekijöistä. Samalla kannattaa muistaa, että kausityöntekijöistä osa jo asuu täällä vakituisesti ja heille tärkeintä on työllistyä omalla kotipaikkakunnallaan. Muualta muuttoa suunnittelevien kausityöntekijöiden osalta täytyisi kuitenkin miettiä, miten voimme mahdollistaa ja auttaa toteuttamaan muuton. Työllisyys ja asuminen ovat asettumisen ja arjen rakentamisen kannalta tärkeimmät tekijät. Tarvitaan ympärivuotista elinkeinoelämää, joka tarjoaa työllistymismahdollisuuksia. Tarvitaan aktiivista asumisen politiikka, jotta esimerkiksi jo olemassa olevat ”piiloasunnot” saadaan hyötykäyttöön sekä löydetään rahoitusmalleja uudisrakentamisen tueksi. Veto- ja pitovoimainen Lappi –esiselvityshankkeen mainitsema eri sektoreiden välinen uudistuva ja ketterä yhteistyö toimialarajat ylittäen lienee edellytys koko maakunnan elinvoimaisen kehityksen suunnalle. Monimuotoisesti ja kohderyhmät tuntien työtä on hyvä jatkaa!

Muonion kunnan kotisivuilta voit lukea koosteen kausityötekijäkyselyn tuloksista.

Projektityöntekijä Päivi Pohjolainen, Muonion kunta

Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla on Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian päätoteuttama ESR-hanke, jossa mukana ovat Muonion ja Pellon kunnat sekä Pellon Kehitys Oy. Hankkeen tavoitteena on lisätä osaavan työvoiman tarjontaa matkailun ja sen lähialojen yritysten tarpeisiin länsirajan pienissä kunnissa. Hankkeen kokonaiskesto 1.3.2019-28.2.2021. Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY.

Miltä Lapin tulisi näyttää Living-teeman näkökulmasta tulevaisuudessa?

Kun suomalainen voittaa lotossa, niin hän hulluttelee ostamalla uuden auton tai ulkomaanmatkan. Living-teema tarkoittaa mielekästä ja laadukasta peruselämää, joka koostuu työstä, viihtyisästä asuinpaikasta, harrastuksista ja turvallisuudesta. Living-teemassa haetaan hyvän asumisen -mallia lappilaisista lähtökohdista nähden. Lapissa vanhat perinteet ja elämäntapa sekoittuvat moderniin työhön ja elämänrytmiin. Living-teemassa ei hullutella, vaan rakennetaan virikkeellistä elämää pienistä, laadukkaista palasista.

Living-teemassa tulisi nostaa esiin maakuntamme vahvuuksia kuten puhdasta luontoa, yhteisöllisyyttä ja välittämisen kulttuuria ja korostetaan niitä asioita mitkä ovat hyvin. Teemassa käännetään vahvuuksiksi ne Lapin piirteet, jotka voisi nähdä myös negatiivisina. Pitkät välimatkat ovat Lapissa arkipäivää ja mahdollistavat meille asukkaille tilaa hengittää ja liikkua. Etätyö antaa mahdollisuuden työskennellä monipuolisesti eri aloilla fyysisestä sijainnista huolimatta. 30 kilometrin matka kuntakeskukseen töihin voi kuulostaa pitkältä, mutta entäpä jos sanon, että minulla menee 20 minuuttia ajaa töihin? Matka ei tunnukaan enää yhtään niin pitkältä. Usein kyse on myös siitä, miten asioita esitetään.

Lappi on teknologisesti korkeatasoinen ja tulisi tuntea muualla Suomessa etätyön edelläkävijänä. Lappia voisi brändätä koko Suomen perheystävällisimpänä maakunta, jossa lasten ja vanhempien on helppo elää turvallista ja virikerikasta arkea. Voisiko perheystävällisyys näkyä kuntien brändeissä vahvemmin, sillä monet kontaktoimamme kunnat kokivat perheystävällisyyden tärkeänä osana kuntansa imagoa?

Mitä asioita tulevaisuuden Living-hankkeissa tulisi näkyä?

Living-teeman hankkeiden ideoinnissa on nähty hyvin paljon samaa kuin landing-teeman tulevissa hankkeissa. Töiden sesonkiluonteisuus ja keskittyminen matkailun ympärille, sekä muilla aloilla globaalistikin esiintyvää pätkätyömallia, pidettiin hyvin ongelmallisena Lapin veto- ja pitovoiman kannalta. Ihmiset olisivat kiinnostuneita työllistymään Lapissa ympärivuotisesti, mutta tämä vaatisi mahdollisesti erilaisten töiden tekemistä eri sesonkeina ja pitkällä tähtäimellä matkailun kehittämistä enemmän ympärivuotiseen suuntaan. Yritykset pitävät itseään rohkeasti esille, jotta positiivinen työnantaja kuva välittyy ympäri Suomea. Yritysten tulisi ymmärtää, että he ovat iso osa Lapin veto- ja pitovoimaa ja yritysten tulisi haluta olla yhdessä mukana kehittämässä sitä. Lappilaisten asenne muuttajia kohtaan käännetään todella positiiviseksi. Suoraviivaisella mielikuvamarkkinoilla käännetään lappilaisten maine sisäänpäinlämpenevistä pohjoisen asukeista vieraanvaraisiksi ja yhteisöllisiksi kuntalaisiksi. Tulevaisuudessa lappilaiset haluavat kehittää maakuntaansa yhdessä ja ymmärtävät, että Lapin kehittäminen vaatii muualta tulevaa työvoimaa. Lapissa jo asuvat lähtevät yhtenä rintamana toivottamaan tervetulleiksi uusia asukkaita ja työntekijöitä. Vieraanvaraisuus on voimavaramme, joka käännetään yhdessä esiin myös muualta Suomesta tuleville uusille asukkaille

Living-teeman avaus on viimeinen kolmesta tekstistä, jossa kerromme Lapin veto- ja pitovoimahankkeen teemojen tarkemmista määrittelyistä ja ideoinnista tulevaisuuden hanketoimintaa varten. Nämä kokonaisuudet pohjautuvat täysin huhtikuun 2020 aikana käytyjen työpajojen analysoituihin materiaaleihin. Hankeideointia jatketaan jokaisen teeman pohjalta kesäkuun aikana ja näistä materiaaleista muodostuvat tulevaisuuden suuremman hankekonsortion hankkeet. Haluatko olla mukana ideoimassa hankkeita materiaalin perusteella? Ota yhteyttä hankehenkilöstöön, niin lisäämme sinut listalle! Vilkaise myös kaksi edellistä blogipostausta, joissa olemme avanneet tarkemmin Learning- ja Landing- teemat.

Terkuin, Henna Illikainen, projektipäällikkö

Landing on vakituista työtä, asuntoja, mielekästä vapaa-aikaa ja moderniutta

Miltä Lapin tulisi näyttää Landing-teeman näkökulmasta tulevaisuudessa?

Landing-teeman sisään visioitiin mielekästä vapaa-aikaa, laadukasta elämää ja monipuolisia harrastuksia. Lapin tulisi olla yhteisöllinen alue, joka vastaanottaa uudet asukkaan sydämellisesti ja sulauttaa heidän osaksi yhteisöä luontevasti. Lappi nähdään tulevaisuudessa maailmalla nykyaikaisena ja kehittyvänä alueena, jossa asukkaat tekevät yhdessä työtä viedäkseen Lappia maailmalle. Työvoimalle markkinoitavassa Lappi-brändissä hyödynnetään kuntien ja kylien tarinallistamista. Lappi tarjoaa laadukkaat elämän perusedellytykset helposti lähestyttävässä muodossa.

Meillä kehitetään monipuolisen elämisen olosuhteita työn, vapaa-ajan ja harrastusten kautta. Lapin kunnat panostavat asumisen kehittämisen ja asuntojen saatavuuden varmistamiseen koko Lapissa. Maakunnassa hyödynnetään uusia innovaatioita vahvistamaan nykyistä asuntokantaa ja hyödynnetään aktiivisesti myös jo olemassa olevat asumisen mahdollisuudet.

Lappiin houkutellaan osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Yritysten jatko turvataan tukemalla sujuvia sukupolvenvaihdoksia. Elinkeinoelämän kehitystyössä huomioidaan myös Lapissa osa-aikaisesti asuvat. Kausityöntekijät nähdään potentiaalisina alueelle muuttajina ja heistä halutaan tehdä pysyvää työvoimaa.

Mitä asioita tulevaisuuden Landing-hankkeissa tulisi näkyä?

Lappi nähdään edelleen sesonki- ja kausityöntekijöiden työmaakuntana, jossa keskitytään matkailun ja teollisuuden työpaikkoihin. Sesonkityöläiset tulisi sitouttaa hankkeilla alueelle ympärivuotisisiksi asukkaiksi ja näyttää sesonkina täällä työskenteleville, että Lapissa on hyvä asua ympärivuoden. Lappi haluaa panostaa pitkäaikaisiin työsopimuksiin ja sitoa jo alueella työskenteleviä sesonkityöläisiä maakuntaa pysyvästi.

Lappi on kuitenkin paljon muutakin kuin sesonkityötä. Lappi on myös yrittäjien, tieteen, tutkimuksen ja korkeasti koulutettujen maakunta, joka tarjoaa mielenkiintoista työtä monipuolisesti eri aloilla.

Poliittisen päätöksenteon kehittymistä tulee tehdä tulevaisuudessa yhdessä alueen asukkaiden ja virkamiesten kanssa. Poliittisen päätöksenteon hitaus tai päättäjien ristiriitaiset näkemykset alueen kehittymisen kannalta eivät saa hidastaa kehittämistyötä. Päättäjien koulutus nähdään tärkeänä Lapin veto- ja pitovoimaa edistävänä tekijänä. Päätöksenteon kehittäminen nostaa Lapin alueen imagoa modernina maakuntana.

Muihinkin muutoksiin suhtaudutaan positiivisesti ja ne nähdään kehittymisen edellytyksenä. Muutosvastarinta taklataan toimivilla verkostoilla ja monitoimijaisilla sidosryhmillä, jolloin kehittymistyön taakse saadaan laaja joukko eri alueiden osaajia. Lappi on ensimmäinen maakunta, jossa julkiset organisaatiot, oppilaitokset ja alueen yrittäjät päättävät yhdessä muuttaa työelämää houkutellakseen alueelle uusia työntekijöitä. Lappi-brändiä tulisi kehittää modernimpaan ja digitaalisempaan suuntaan. Lappia voisi markkinoida luonnonläheisenä etätyökohteena, josta on lyhyt matka valokuituyhteyksiä pitkin mihin tahansa maailman kolkkaan. Lappi tarjoaa Suomen suurimpana maakuntana sekä kaupunkitasoista asumista, että maaseudun rauhaa. 

Landing-teeman avaus on toinen kolmesta tekstistä, jossa kerromme Lapin veto- ja pitovoimahankkeiden teemojen tarkemmista määrittelyistä ja ideoinnista tulevaisuuden hanketoimintaa varten. Nämä kokonaisuudet pohjautuvat täysin huhtikuun 2020 aikana käytyjen työpajojen analysoituihin materiaaleihin. Hankeideointia jatketaan jokaisen teeman pohjalta kesäkuun aikana ja näistä materiaaleista muodostuvat tulevaisuuden suuremman hankekonsortion hankkeet. Haluatko olla mukana ideoimassa hankkeita materiaalin perusteella? Ota yhteyttä hankehenkilöstöön, niin lisäämme sinut listalle! Vilkaise myös edellinen blogipostaus, jossa avataan tarkemmin Learning-teema ja lue huomenna mitä Living-teema oikein sisältää työpajalaisten mielestä.  

Terkuin, Henna Illikainen, projektipäällikkö

Miltä Lapin tulisi näyttää oppimisen näkökulmasta tulevaisuudessa?

Lappi tunnetaan elinikäisestä, joustavasta, monipuolisesta ja kokemuksellisesta oppimisesta. Lapin oppilaitokset tekevät kiinteää yhteistyötä alueen yritysten ja julkisen sektorin työnantajien kanssa. Lapissa näkyy vahvasti koordinoitu, osallistava ja fasilitoitu yhteistyö, jota johdetaan selkeillä strategisilla tavoitteilla.

Pitkät välimatkat eivät ole Lapin heikkous, vaan vahvuus, jossa aidosti verkostomainen toimintamalli kukoistaa. Etäkoulun- ja etätyön mahdollisuudet otetaan haltuun toimivien digitaalisten välineiden avulla. Lappi on moderni työelämään keskittyvä maakunta, joka kiinnittää alueelle uusia työntekijöitä satsaamalla vahvasti opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin ja työssäoppimiseen. Koulutustarjontaa muokataan ottamalla huomioon elinkeinoelämän muuttuvat tarpeet ja näin taataan moniosaajien saaminen alueelle. Perinteinen mestari-kisälli –malli nähdään toimivana opetustapana alasta riippumatta.

Kansainvälisen työvoiman merkitys tunnustetaan ja kansainvälisiä osaajia houkutellaan Lappiin jo opiskeluvaiheessa. Koulutusvienti ja opiskeluvaihto tuovat alueelle pysyviä kv-työntekijöitä. Työntekijöiden ja työnantajien kielitaitoa vahvistetaan monipuolisesti.

Työvoiman tarpeeseen vastataan yhdessä uudistuen ja ketterän päätöksenteon avulla. Ennakointi varmistaa ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuden niin Suomesta kuin kansainvälisiltä markkinoilta. Lappi tunnetaan arktisena, helposti lähestyttävänä työmarkkinana, jossa korostuu ketterä TKI-toiminta ja rohkeat kokeilut. Me Lapissa emme anna periksi ensimmäisestä epäonnistumisesta!

Mitä asioita tulevaisuuden Learning-hankkeissa tulisi näkyä?

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä. Yhteistyön tavoitteet on määriteltävä tarkasti, jotta yhteen hiileen puhaltaminen on mahdollista. Tavoitteen tulee olla selkeä sekä yrityksille, että oppilaitoksille. Laadukkaalla opetuksella ja mielenkiintoisilla harjoittelupaikoilla luodaan tulevaisuuden osaavaa työvoimaa, joka asettuu alueelle myös valmistumisen jälkeen pysyväksi työvoimaksi.

Yritysten tulee ymmärtää oppilaitosten tarjoamien harjoittelijoiden potentiaali sekä harjoittelun aikana, että tulevaisuuden osaavana ja ammattitaitoisena työvoimana. Harjoittelupaikkojen saamista eri yrityksistä on tehostettava ja oppilaitosten on otettava suurempaa roolia harjoittelupaikkojen kontaktoinnissa, jotta Lappi voi tarjota opiskelijoilleen monipuolisia ja kiinnostavia harjoittelumahdollisuuksia. Harjoittelupaikka tulee nähdä ankkurina, joka sitoo Lapissa opiskelevan henkilön osaksi alueen pysyvää työvoimaa.

Yritysten lisäksi kuntien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä on tiivistettävä opiskelijoiden kautta. Lapin alueen työpaikoista melkein puolet on keskittynyt julkiselle sektorille (keskimäärin 47,1% kaikista työpaikoista). Eniten julkisella sektorilla työllistää Salla (64,6%) ja vähiten Tornio (28,5%) Lapin kunnista. Julkisen sektorin työpaikkoihin luetaan kunnan lisäksi myös valtion organisaatiot. Julkisen sektorin tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa on siis yhtä merkittävää tilastojen valossa kuin yritysten ja oppilaitosten tiivis yhteistyö, sillä julkinen sektori on yhtä tärkeä työllistäjä kuin yksityinen sektori. Yritysten, kuntien ja oppilaitosten välisessä tiiviissä yhteistyössä tärkein kehittämiskohde monipuolisten harjoittelupaikkojen lisäksi on yrityslähtöinen koulutus ja koulutustarpeiden huomioiminen maakunnallisesti. 

Oppilaitosten tulisi voida kehittää opintotarjontaansa ketterästi vastaamaan työelämän sen hetkisiin tarpeisiin. Esimerkiksi Lapin Yliopiston Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus on hyvä esimerkki ajantasaisesta koulutuksesta, joka vastaa kuntien työelämän tarpeisiin. Yritysten ja julkisen sektorin tulisi tiiviissä yhteistyössä ja verkostoissa pyrkiä tuomaan oppilaitoksille ajantasaista tietoa työllisyystarpeistaan, joihin oppilaitosten tulisi voida vastata ketterästi ja nopeasti. Työllistävillä yrityksillä ja julkisen sektorin toimijoilla on ajantasainen tieto työelämän tarpeista ja tätä tietoa oppilaitosten pitäisi pystyä ja haluta hyödyntää koulutuksen kehittämisessä.

Suomen lisäksi Lapin alueen tulisi pyrkiä houkuttelemaan opiskelijoita ja tulevaisuuden työntekijöitä kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelu alueelle on onnistunutta, mutta opiskelijoiden sitouttaminen alueelle pidemmäksi aikaa on vaikeaa. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen esteeksi ei saisi nousta sujuva kielitaito, vaan myös omalla kielellä toimivat opiskelijat ja työntekijät tulisi nähdä potentiaalisena työvoimana. Opiskelijoiden kielitaidon lisäämisen sijaan voisi ratkaisuja tilanteeseen hakea myös parantamalla työnantajien kieliosaamista. Kansainvälisiä työntekijöitä ei saisi pitää uhkana suomalaiselle työvoimalle vaan ne tulee nähdä suomalaista työvoimaa tukevana ja täydentävänä tekijänä.

Yhteistyön lisäksi asennetta ja Lapin mainetta työ- ja koulutusalueena tulee kehittää yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Lappi nähdään usein edelleenkin mystisenä ja eksoottisena joulun taikamaana, mutta opiskelijoille ja potentiaalisille työntekijöille tulisi näyttää Lapista myös modernimpi ja digitaalisempi Lappi-kuva. Lappi on osaamisen ja kehittymisen keskus, jossa tehdään huipputasoista kehittämistyötä, arktista tutkimusta ja tarjotaan opiskelumahdollisuuksia koko maakunnan alueella.

Learning-teeman avaus on ensimmäinen kolmesta tekstistä, jossa kerromme Lapin veto- ja pitovoima -esiselvityshankkeen teemojen tarkemmista määrittelyistä ja ideoinnista tulevaisuuden hanketoimintaa varten. Nämä kokonaisuudet pohjautuvat täysin huhtikuun 2020 aikana käytyjen työpajojen analysoituihin materiaaleihin. Hankeideointia jatketaan jokaisen teeman pohjalta kesäkuun aikana ja näistä materiaaleista muodostuvat tulevaisuuden suuremman hankekonsortion hankkeet. Haluatko olla mukana ideoimassa hankkeita materiaalin perusteella? Ota yhteyttä hankehenkilöstöön, niin lisäämme sinut listalle! Seuraavassa kahdessa tekstissä esitellään Living- ja Landing-kokonaisuuksien sisältö.

Sateisesta Sodankylästä,
projektipäällikkö Henna Illikainen

Hei lappilainen nuori, miksi sinä haluat muuttaa etelään?


Yhtenä osana hankettamme olemme tilanneet Lapista muuttajaselvityksen, jossa avataan Lapin tämän hetkistä väestötilannetta. Raportissa kuvataan Lapin väestömuutokset vuodesta 2018 vuoteen 2020 sekä ennusteet vuosille 2030 saakka. Erityisesti Perlaconin tekemässä raportissa pureudutaan siihen, miten maakunnan ja kuntien väestön ennakoidaan kehittyvän 2020-luvulla ja miten tämä muutos vaikuttaa palveluiden kysyntään kunnissa. Lisäksi pohditaan sitä, miten toimintaa tulisi sopeuttaa ja miten sopeutukset vaikuttavat kuntien elinvoimaisuuteen. Edellistä blogipostauksestä voit lukea tarkemmin tuosta muuttajaselvityksestä, mutta keskusteltaisiinko nyt hetki siitä miksi lappilaiset nuoret haluavat muuttaa etelään?

Lapin ikärakenne on ennusteen mukaan jo huolestuttava. Seuraavan kymmenvuoden aikana yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 53 prosenttiyksikköä ja yli 85-vuotiaiden määrä 32 prosenttiyksikköä. Kaikkien muiden ikäryhmien kohdalla mennäänkin sitten miinukselle, eli alle 75-vuotiaiden määrä tulee laskemaan Lapissa kaikissa ikäryhmissä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lapista tulee siis entistä iäkkäämpien ihmisten maakunta.

Lapin väestö laskee hitaasti mutta varmasti. Erityisesti täältä muuttavat pois nuoret. Lähtömuutto maakuntien välillä korostuu 15-35-vuotiaiden keskuudessa. Erityisesti 20-29-vuotiaat muuttavat pois Lapista muihin maakuntiin. Vuosina 2016-2018 Lapista muutti melkein 10 000 nuorta muualle Suomeen (15-29-vuotiaita).

Näistä nuorista pois muuttaneista osa palaa takaisin kotiseudulleen. Me kaikki tunnemme ilmiön, missä nuori lähtee muualle opiskelemaan tai kokeilemaan siipiään töiden parissa. Osa näistä siipiään kokeilevista nuorista palaa takaisin, kun opiskelut ovat päätöksessä, perheen perustaminen on ajankohtaista tai yksinkertaisesti koti-ikävä kasvaa tarpeeksi suureksi. Lappiin muutti vuosina 2016-2018 8193 15-29-vuotiasta nuorta. Näistä nuorista kaikki eivät varmasti ole paluumuuttajia, mutta osa on.

Jo useita vuosia on puhuttu, että Lapin väestökato voitaisiin taklata houkuttelemalla alueelta pois muuttaneet nuoret tänne takaisin. Lappi on tutkimustenkin valossa yksi Suomen turvallisimmista maakunnista, joten perheelliselle tai perheestä haaveileville tämä alue sopisi loistavasti. Nuorten muuttokäyttäytymiseen vaikuttavat opiskelupaikka, työpaikka, yhteenmuutto kumppanin kanssa, sekä halua itsenäistyä ja kokeilla elämää kauempana kotipaikkakunnastaan. Suurilla kaupungeilla on tarjota enemmän opiskelu- ja työmahdollisuuksia, mikä osaltaan selittää pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän vetovoimaa. Nämä kaupungit ovat Suomen kasvuviisikko, jotka vetävät erityisesti nuoria puoleensa ja joissa väestöpohja ja elinvoima kasvavat.

Me siis osaamme nimetä joukon tekijöitä jotka houkuttavat nuoria muuttamaan kaupunkeihin, mutta entäpäs ne tekijät jotka sitovat nuoria kasvupaikkakunnalleen? Mitkä ovat niitä tekijöitä, joiden vuoksi nuoret haluaisivat jäädä omaan kotikuntaansa?

Tietysti on ilmiselvää että muutetaan kaupunkiin esimerkiksi sellaisen koulutussuunnan perässä, jota omassa kotikunnassa ei ole tarjolla. Mutta miksi nuori muuttaa esimerkiksi Ouluun opiskelemaan lähihoitajaksi, jos sama ammatillinen koulutus löytyy omalta kotipaikkakunnalta? Tällaisessa tapauksessa puhutaan pitovoimatekijöiden puutteessa. Kotipaikkakunnalla ei ole tarpeeksi kiinnostavia pitovoimatekijöitä, jotka sitoisivat nuoret omalle paikkakunnalleen. Näitä pitovoimatekijöitä useat toimijamme haluaisivat selvittää, jotta voisimme kehittää Lapin kuntia sekä nostaa esiin jo unohdettuja pitovoimatekijöitä.

Minun pitovoimatekijäni Lapissa ovat ehdottomasti luonto ja perhe, jotka ovat molemmat lähellä nykyistä kotiani. Mitkä ovat sinun? Kerro ja kommentoi!

– Henna Illikainen, projektipäällikkö

Väen vähetessä Lapin kuntien pitää pystyä muuttamaan palvelurakennettaan tarpeen mukaiseksi

Juuri valmistuneessa Lapin muuttajaselvityksessä analysoitiin tilastotiedon valossa Lapin väestömuutosta ja sen vaikutuksia kuntien selviytymiseen ja palvelurakenteen muutoksen vaatimuksiin. Selvityksen mukaan Lapin väkiluku tulee laskemaan ja kuntien pitää sopeuttaa palvelurakennettaan. Toisaalta Lapin kunnista Inari ja Rovaniemi jatkavat edelleen kasvua myös ennusteen mukaan ja Lapissa on lähdetty tekemään yhdessä työtä Lapin veto- ja pitovoiman eteen. Lapin liitto selvitti Lapin maakunnan tulevaisuuden näkymiä yhtenä osana EU-rahoitteista Lapin veto- ja pitovoimahanketta. Muuttajaselvityksen toimitti Perlacon Oy.

Muuttajaselvityksen mukaan Lapin väestön väheneminen ei tule helpottamaan. Ennusteen mukaan Lapin väkiluku laskee 9611 hengellä vuoteen 2030 mennessä (-5,4% nykyisestä väestömäärästä). Erityisesti alle 18-vuotiaiden ja työikäisten määrä on vähenevä, sen sijaan eläkeläisten määrä nousee väestön ikääntyessä. Syntyvyys tulee laskemaan nykyisestä.

Lapin kuntien on kehityksen edessä sopeutettava palvelurakennettaan ja lisättävä alueellista yhteistyötä lähikuntien kanssa negatiivisen väestökehityksen vuoksi. Reagointia tulevaisuuteen vaaditaan nopeasti, sillä muutokset eri-ikäisten ryhmissä ovat kalliimpia ja vaikeampia organisoida myöhemmin.

Kuntien tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, sillä tilastotietoon perustuvilla päätöksillä kunnilla on mahdollisuus jopa vahvistaa elinvoimaansa. Palvelutarpeen säilyttäminen nykyisellä tasolla ei ole ollut toimiva vetovoimatekijä, vaan väestökato on jatkunut Lapin kuntien laadukkaista peruspalveluista huolimatta. Muuttovoittoa Lappi voi saada esimerkiksi opiskelijoista, jotka jäävät alueelle asumaan opiskelujen jälkeen.

Palvelutarpeiden sopeuttamista vaaditaan erityisesti hoito- ja opetusalalla

Asukkaita menettävien kuntien on sopeutettava palvelurakennettaan rajusti. Tehottomaksi käyvän käyttöomaisuuden säilyttämistä on harkittava tarkkaan.

Palvelutarpeiden sopeuttamista vaaditaan erityisesti hoito- ja opetusalalla. Lähimmän kymmenen vuoden ennuste kertoo, että nollavuotiaiden, varhaiskasvatusikäisten ja alakouluikäisten määrät alenevat kaikissa Lapin kunnissa, mikä vaikuttaa suoraan opetushenkilökunnan tarpeeseen. Tulevan ennusteen mukaan Lapissa tulee olemaan ylikapasiteettia sekä ala-asteen että yläasteen opettajissa.

Ikäihmisten palvelutarve kasvussa –  väestöpohjalla ei pystytä rahoittamaan kasvavia kuluja

Sen sijaan palveluntarpeeseen tulee suurta kasvua erityisesti yli 74-vuotiaiden osalta, joiden määrä kasvaa Lapissa lähes 9 000 hengellä. Ikääntyneiden määrän kasvu vaatii jopa 371–433 hoitajaa lisää. Lisäksi kotihoito tulee vaatimaan ennusteen mukaan lisää henkilöresursseja 499–571 henkilöön.

Ikäihmisten palvelutarpeen kasvussa haaste ei ole vain ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saaminen hoitotehtäviin, vaan myös kasvavan palvelutarpeen rahoitus. Eläkeikäisten kasvun määrä vähentää kunnan tuloja ja työikäisten määrä laskee suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle.

Lapin nykyinen väestö ei riitä täyttämään palvelutarpeen muutoksen vaatimia tehtäviä, eikä nykyisellä väestöpohjalla pystytä rahoittamaan kasvavia kuluja.

Työntekijävajetta tulee helpottaa maahanmuutolla, sillä pula esimerkiksi hoitoalan henkilöstöstä tulee koskettamaan koko maata. Maahanmuuton lisäksi joudutaan pohtimaan myös uudelleenkouluttamisen tarpeita.

Muuttovoitto nostaa kuntataloutta

Myös Lapin nettomuuttotilanne on negatiivinen eli Lapista muuttaa enemmän ihmisiä pois kuin muuttaa Lappiin. Palveluntarvitsijoiden muuttaessa pois alueelta myös alueelle tuodut tulot katoavat heidän mukanaan. Jos kunnat pystyvät sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan alueella asuvien kuntalaisten määrää, voi kunnan kassan näkökulmasta muuttotappio kääntyä hetkellisesti jopa positiiviseksi.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna muuttovoitto on positiivinen asia ja nostaa kuntatalouden kehitystä kasvuun. Kuntien olisikin tärkeää saada sitoutettua esimerkiksi opiskelijoita alueelle heidän valmistuessaan sekä markkinoida aluetta aktiivisesti potentiaalisille työntekijöille ja heidän perheilleen.

Pelkkään muuttovoiton kasvun odottamiseen ei kuitenkaan voida nojata, vaan muuttovoitosta huolimatta kuntien on sopeutettava palvelutarjontaansa vastamaan kuntien tosiasiallista ikärakennetta.

Lapin liitossa Lapin veto- ja pitovoiman eteen tehdään työtä täydellä höyryllä

Lapin kunnat, oppilaitokset ja alueen yrittäjät ovat Lapin liiton johdolla lähteneet taklaamaan yhdessä Lappia tulevaisuudessakin uhkaavaa työvoimapulaa Lapin veto- ja pitovoimahankkeella. Euroopan aluekehitysrahoituksella toteutettava hanke on Lapin liiton koordinoima esiselvityshanke, jossa yhdessä laajan toimijajoukon kanssa kartoitetaan Lapin veto- ja pitovoimatekijät ja lähdetään toteuttamaan niitä osana suurempaa hankekonsortiota.

Esiselvityshanke kestää huhtikuuhun 2021 saakka. Hankkeessa on alkukevään 2020 aikana kerätty tietoa erilaisten verkkotilaisuuksien ja -työpajojen kautta erityisesti oppilaitoksista, julkiselta sektorilta ja yrityksistä. Tilaisuuksien kautta on tavoitettu yli 400 alueen kehittämisestä kiinnostunutta. Tilaisuuksissa on yhdessä määritelty Lapin veto- ja pitovoimatekijät Learning-, Landing-, ja Living-teemojen kautta. Teemoista nouseviin tarpeisiin ja ideoihin tullaan hakemaan hankerahoitusta syksyn 2020 ja kevään 2021 EU-hankehauissa.

Teksti on julkaistu myös Lapin Liiton kotisivuilla, sekä lähetetty tiedotteena alueen medioille.